Privacybeleid

1. Privacyverklaring

Nikon streeft ernaar de gegevens die u op deze site vermeldt, te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Nikon verzamelt uitsluitend persoonlijke gegevens die u uit vrije wil hebt verstrekt, bijvoorbeeld bij (online) productregistratie, ondersteuning door callcenters en reparatie van beschadigde producten. Nikon gebruikt de ontvangen gegevens zoals uw naam, adres,en/of emailadres voor het leveren van een aangevraagde dienst (bijvoorbeeld de reparatie van een beschadigd product) of om de gewenste informatie te verstrekken over producten en diensten. Hiervoor kunnen wij mogelijk contact met u opnemen per e-mail, telefoon, sms of brief. In het geval van reclameaanbiedingen kan het gaan om een bevestiging dat u voor de aanbieding in aanmerking komt of om het melden van administratieve zaken. Nikon kan persoonlijke gegevens doorgeven aan partners en/of derden die door Nikon zijn ingeschakeld om duidelijk omschreven diensten af te handelen, zoals het repareren van producten. Gegevens die onder dergelijke omstandigheden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld en zullen niet worden gebruikt voor andere doelen dan in deze Privacyverklaring is aangegeven.

2. Informatieverstrekking

Informatie over aanbiedingen, diensten en producten. Als u hebt aangegeven dat u dergelijke informatie wilt ontvangen, kan Nikon, een van onze partners of een derde partij waarmee Nikon een contract heeft afgesloten, contact met u opnemen per e-mail of anderszins (post of telefoon, indien het nummer bij ons bekend is) om u te informeren over diensten, producten, prijsvragen of aanbiedingen die rechtstreeks betrekking hebben op Nikon of de Imaging-producten en daarmee samenhangende diensten. Als u op enig tijdstip deze informatie niet meer wilt ontvangen, kunt u dit online aan Nikon doorgeven via het Europese Support Centre op www.europe-nikon.com/support, of schriftelijk via de CRM Manager, Nikon Nikon Netherlands, Branch Office of Nikon France S.A.S., Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, Nederland. Indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief maar deze niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich afmelden middels de afmeld optie opgenomen in iedere nieuwsbrief.

3. Cookies en controle

Nikon kan gegevens verzamelen over de manier waarop u van de website gebruikmaakt. Dit gebeurt via cookies. Cookies zijn stukjes informatie die door de webbrowser worden opgeslagen op de vaste schijf van uw computer. Als u vervolgens nogmaals een bezoek brengt aan onze website, zal onze computerserver automatisch de cookie herkennen en informatie doorgeven over uw laatste bezoek. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Gewoonlijk kunt u de instellingen van de browser aanpassen om deze automatische acceptatie uit te schakelen. Ook als u liever geen cookies ontvangt, kunt u de meeste voorzieningen van onze website gewoon gebruiken. Door deze controle is Nikon tevens in staat te beoordelen hoe populair de diverse onderdelen van de site zijn en de navigatie op de site te verbeteren. Dergelijke gegevens worden echter niet opgenomen bij uw persoonlijke gegevens. In het onderdeel voor Nikon-leden worden cookies gebruikt om ervoor te zorgen dat de browser, en dus uzelf, overal in dit onderdeel wordt herkend en herinnerd doordat uw lidmaatschapsnummer en de sessie-ID in een cookie worden opgeslagen. De cookie die hiervoor wordt gebruikt, is tijdelijk en wordt uit de browser verwijderd wanneer u de site verlaat. Doordat cookies op deze manier worden gebruikt, kunt u snel van de ene pagina naar de andere gaan en van alle functionaliteit gebruikmaken. Houd er rekening mee dat als u geen cookies op uw computer accepteert, u mogelijk geen toegang krijgt tot de onderdelen van de site die afhankelijk zijn van het gebruik van cookies.

4. Beveiliging en openbaarmaking

Nikon heeft beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn. Waar mogelijk werken we met codering en een firewall om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

Indien dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan toepasselijke wetgeving en wettelijke vereisten, behoudt Nikon zich het recht voor toegang te krijgen tot individuele identificatiegegevens en deze openbaar te maken, zodat we onze systemen op de juiste manier kunnen beheren en onze klanten en onszelf kunnen beschermen. Nikon behoudt zich ook het recht voor om individuele identificatiegegevens door te geven aan andere partijen, mocht er sprake zijn van een klacht met betrekking tot uw gebruik van onze website of onze services.

5. Rechten

U hebt het recht om uw gegevens weer te geven, te wijzigen, bij te werken of te verwijderen via de daarvoor bestemde koppeling naar uw profiel. Stuur hiertoe online een verzoek naar het Europese Support Centre op www.europe-nikon.com/support of schriftelijk naar de CRM Manager, Nikon Netherlands, Branch Office of Nikon France S.A.S., Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, Nederland. Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen om een legitimatie als u een exemplaar van deze gegevens wenst. Nikon behoudt zich het recht voor om in dergelijke gevallen een gering bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen.

6. Duur

Nikon bewaart uw persoonlijke gegevens alleen gedurende de periode die nodig is om de verzochte diensten of producten te leveren of gedurende een eventuele, wettelijk vereiste, aanvullende periode.

7. Wijziging

Nikon behoudt zich het recht voor de Privacyverklaring op enig tijdstip te wijzigen en stelt u op de hoogte van eventuele belangrijke wijzigingen in het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

8. Overige informatie

Bepaalde verwerkingen van uw persoonlijke gegevens vinden plaats buiten de Europese economische regio. Hierbij is uitsluitend sprake van de hierboven vermelde doelen en het beheer voor groepen. Ten gevolge hiervan worden gegevens overgebracht naar een locatie buiten de Europese economische regio. Nikon verzekert u dat als uw gegevens worden overgebracht, de noodzakelijke maatregelen en relevante controles van toepassing blijven zodat de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens is gegarandeerd en wordt voldaan aan de wettelijke regels voor gegevensbescherming.

Deze site wordt beheerd door Nikon Netherlands, Branch Office of Nikon France S.A.S., bedrijfsregistratienummer: 66985633. Geregistreerd kantoor: Nikon Netherlands, Branch Office of Nikon France S.A.S., Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, Nederland.

 

 Your previous queries:
Geen items gevonden. Probeer het opnieuw.
ZB1 Rebate Credit Memo